Muziek

  • Instrument opnamen

    September – oktober, 2012

    Dit zijn opnamen gemaakt op de HKU, Faculteit Kunst, Media & Technologie voor de lessen Productietechniek. Tijdens deze lessen werd er onderzoek gedaan naar microfoons en microfoonopstellingen. Het zijn opnamen van verschillende instrumenten in zowel droge als galmende ruimtes. Aan elke opnamen zat een andere opdracht verbonden.

    Opnamen: Jelmer Bron, Antoine Bronkhorst, Petri van Dijk, Cristian Cardenas, Enricko van Dijken en Mike van Creij